728 x 90

شورش در زندان پارسیلون خرم‌آباد و فرار زندانیان-سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

شورش در زندان پارسیلون خرم‌آباد و فرار زندانیان. تیراندازی مأموران و کشته و مجروح شدن شماری از زندانیان. جنگ و گریز برای دستگیری زندانیان در خرم‌آباد ادامه دارد.

سخنگوی مجاهدین: درود درود به زندانیان و دست مریزاد. رژیم یا باید خودش آزاد کند یا شورش جواب کار است.

سخنگوی مجاهدین به زندانیان در زندانهای رژیم ضدبشری: شورش، آزادی، شورش، آزادی