728 x 90

شورش در زندانهای الیگودرز و خرم‌آباد و کشته شدن شماری از زندانیان

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

کرونا در زندانها و فراخوان به جامعه جهانی برای آزادی صدها هزار زندانی و جلوگیری از فاجعه بزرگ

 

شب گذشته، جمعه اول فروردین، زندانیان زندان مرکزی الیگودرز که در معرض مبتلا شدن به ویروس کرونا هستند دست به شورش زدند و با خلع‌سلاح برخی از مأموران زندان درصدد فرار برآمدند. دامنه درگیری بین زندانیان و زندانبانان به بیرون زندان کشیده شد و واحدهای سپاه پاسداران برای سرکوب زندانیان وارد صحنه شدند و درگیری چند ساعت ادامه یافت. شماری از زندانیان موفق به فرار شدند. تعدادی از زندانیان در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر کشته و یا مجروح شدند. برخی از زندانبانان و پاسداران نیز مجروح شدند.

 

روز قبل از آن ۲۹اسفند ۱۳۹۸ زندانیان زندان پارسیلون خرم‌آباد دست به شورش زدند و با خلع‌سلاح نگهبانان از زندان فرار کردند. زندانبانان و نیروهای سرکوبگر زندانیان در حال فرار را که گفته می‌شود تعداد آنها به ۲۵۰تن بالغ می‌شود از پشت به رگبار بستند و شماری از آنها را به‌قتل رساندند.

 

در حالی‌که هر روز شمار قربانیان ویروس کرونا به‌طور تصاعدی در حال افزایش است، اخبار نگران‌کننده‌ای از مبتلا شدن زندانیان به این ویروس می‌رسد، چیزی که می‌تواند قربانیان زیادی را در میان صدها هزار زندانی به‌جای بگذارد و به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود. با این‌حال فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌رغم فراخوانهای داخلی و بین‌المللی از آزاد کردن اکثریت این زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی خودداری می‌کند.

 

وضعیت در زندانهای تهران و کرج بسیار وخیم است. بزرگترین زندان ایران به اسم زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیست. بیماران مبتلا به کرونا یا مشکوک به کرونا جداسازی و قرنطینه نمی‌شوند. در زندان قزلحصار شمار زیادی از زندانیان مبتلا به ویروس کرونا شده و تعدادی از آنها نیز جان‌ باخته‌اند، وضعیت در زندان گوهردشت و اوین و زندان زنان قرچک و دهها زندان کوچک و بزرگ در تهران و البرز وضعیت مشابهی دارند. این زندانها اکثراً دو یا سه برابر ظرفیت خود زندانی دارند. وضعیت در زندانهای استانهای دیگر از این هم وخیم‌تر است.

 

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از چند هفته پیش بارها نسبت به‌وقوع یک فاجعه بزرگ در زندانهای ایران هشدار داده و خواستار مداخله جامعه جهانی و اقدام فوری برای آزادی زندانیان و جلوگیری از قربانی شدن هزاران زندانی شده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲فروردین ۱۳۹۹(۲۱مارس ۲۰۲۰)