728 x 90

شعارنویسی مرگ بر خامنه‌ای در روز 22بهمن در کرمانشاه

شعار نویسی در کرمانشاه
شعار نویسی در کرمانشاه

نوشتن شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط جوانان قیام آفرین در شهرک الهیه کرمانشاه در روز 22بهمن

مهرداد دوم - کرمانشاه

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات