728 x 90

نامه جمعی از زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت کرج به شورای حقوق‌بشر ملل متحد

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت کرج طی نامه‌یی به شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد از فشارهای دژخیمان زندان به زندانیان سیاسی در این زندان خبر دادند. در این نامه آمده است:‌

مطابق برنامه سالیانه، می‌دانیم که در حال حاضر اجلاس سالیانه شورای حقوق‌بشر در حال برگزاری است لذا بسیار مناسب دانستیم که در همین زمان از شما به‌عنوان بالاترین ارگان حقوق‌بشری استمداد طلبیده و در گزارشی کوتاه وضعیت زندانیانی که اخیراً به مدت ۴۰روز در اعتصاب‌غذا بودند را به اطلاعتان برسانیم.

پس از ۴۰روز اعتصاب در شرایطی که وضعیت جسمی همه ما بسیار وخیم است و با انبوه مشکلات گوارشی و تغذیه‌یی مواجه هستیم، مدیرکل زندانها (مطلبی) طی بخشنامه‌یی، مدیر زندان گوهردشت کرج را موظف به فشار به زندانیان (معترض) کرده و این بخشنامه عملاً در تاریخ 18شهریوز به اجرا درآمد که محورهایی از آن را نگهبانان به ما اطلاع دادند از جمله:
۱-هر ارتباطی با زندانیان سیاسی ممنوع (حتی حرف زدن)
۲-هیچ نگهبان و مراقبی حق رسیدگی به مسائل آنها را ندارد مگر افسر شیفت

۳-برای زندانیان سیاسی خرید از فروشگاه ممنوع است.
۴-هیچ رسیدگی پزشکی انجام نمی‌شود مگر با اجازه رئیس زندان. دادن دارو هم ممنوع است.

۵-ملاقاتهای حضوری اعتصابیون و معترضان قطع می‌شود (الان دو ماه است که ملاقات ۲۰نفر قطع است)

۶-بند سیاسی حق داشتن روزنامه، تلویزیون، و رادیو و هر منبع خبری را ندارد.

۸-هواخوری حداکثر ۳ساعت و در ایزوله کامل
در ادامه این نامه آمده است:‌ ما ضمن استمداد و هشدار نسبت به عواقب جانبی برای زندانیان از همه نهادها و دولتها می‌خواهیم مراودات خود را با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران؛ مشروط به رعایت حقوق‌بشر و اصرار به بازدید گزارشگر ویژه ملل‌متحد از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی کنند.

رو نوشت این نامه به:
- دبیرکل ملل متحد
- خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه‌ایران در زمینه حقوق‌بشر

- کنگره آمریکا و
- پارلمان انگلستان.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f5db5e90-d3a9-4679-8783-838ee0d2e025"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات