728 x 90

سوز و گداز امام جمعه‌های خامنه‌ای از مطرح بودن تحریم و کسادی شعبده انتخاباتی

تحریم سراسری انتخابات رژیم
تحریم سراسری انتخابات رژیم

امام جمعه‌های خامنه‌ای از این‌که تحریم و کسادی شعبده انتخاباتی هم‌چنان مطرح است، سوزوگداز کردند.

آخوند دژکام امام جمعه خامنه‌ای در شیراز ۱۱تیر۱۴۰۰:

تمام شد افرادی که انتخاب شدند معرفی شدند این یک ماجرایی بود که تمام شد حالا خیلی‌ها هی نشستند نسبت به اون طرف دوباره واکاوی مسأله چرا اذیت مردم می‌کنید؟ و اذیت خودتان می‌کنید کشور ما الآن فرصت برای این اداها ندارد همه به فکر این باشیم که بابا مردم گرفتاری‌شان این است آقا یک عده‌یی نیامدند چرا نیامدند؟ خب معلوم است یک نگرانی تو ذهنش بوده هر کس برود کار خودش را درست انجام بدهد به جای این اداها در آوردن و هی ژست گرفتن برای این‌که من می‌فهمم که مشکل چی هست.

 

آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران ۱۱تیر۱۴۰۰:

غربی‌ها دشمنان ما هنوز هم سعی دارند این حماسه را کمرنگ کنند و با مطالب سخیفی نمی‌خواهند اهمیت این حضور را جهانیان مورد توجه قرار بدهند.

 

آخوند میردامادی امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان ۱۱تیر۱۴۰۰:

و اما ضدانقلاب داخلی هم آرام ننشست همه ما شاهد بودیم آقا شما می‌روید رأی بدهید؟ بله! نه بابا ولم کن! پدر مردم را درآوردند! من که رأی نمی‌دهم تو هم نمی‌خواهد رأی بدهی! یک عده هم در داخل فساد کردند در داخل آن باطن خبیث خودشان را نشان دادند حیا نکردند و عده‌یی به‌خاطر این فشارها به‌خاطر این تورم گرانی مشکلات معیشتی خب قهر کرده بودند این عوامل همه دست به دست هم دیگر داد دشمن می‌گفت ۲۰درصد شرکت می‌کنند.

 

آخوند عبدوس امام جمعه خامنه‌ای در سمنان ۱۱تیر۱۴۰۰:

این فشارهایی که در دنیا یک سال است دارند در بوقها می‌دمند فشارها مسایل اقتصادی فشارهای داخلی تبلیغات عجیب‌ و غریبی که شما قبل از این نوعاً از افراد عادی هم می شنیدید ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم چه اثری دارد چرا شرکت کنیم همه شما می شنیدید همه این قضایا را باید دید و تحلیل کرد با این تحلیل وقتی می‌بینیم آقا فرمود یک حماسه بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ef6e9b4c-0103-4d91-afcf-dab3a9cc010a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات