728 x 90

سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سی و هشتمین  روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز چهارشنبه اول مرداد ۹۹، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، سی و هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت.

کارگران اعتصابی با راهپیمایی خود در شهر شوش شعار می‌دادند:

«مفسد اقتصادی اعدام باید گردد»

«مرگ بر اسد بیگ – مرگ بر رستمی»

کارگران در ادامه راهپیمایی با تجمع خود در مقابل فرمانداری شوش هم‌چنان بر خواسته‌های برحق خود پای فشردند.

-هفت‌تپه سی و هشتمین روز