728 x 90

سخنرانی تونه کلام، نماینده پارلمان اروپا از استونی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

تونه کلام، نماینده پارلمان اروپا از استونی
تونه کلام، نماینده پارلمان اروپا از استونی

دوستان عزیز،

مهم است که بدانیم که این، رزم مشترک ما است. این مبارزه تنها برای آزادی ایران نیست. بلکه برای شرافت و همبستگی همه ما، همه کشورهای اروپایی و همه کشورهای جهان است.

من ۱۰سال پیش، زمانی که اشرف در عراق بود از آن دیدار کردم. اشرف به یمن همبستگی و حمایت شما باقی ماند. و امروز هزار اشرف در خود ایران وجود دارند. وظیفه ما است که از آنها حمایت کنیم. ما اینجا پارلمان اروپا را نمایندگی می‌کنیم. ما گروه دوستان ایران آزاد هستیم که سالها است وجود داشته است. تعداد ما در اینجا محدود است ولی از هر ۱۲نفر از ۷۵۱عضو پارلمان اروپا یک نفر به این گروه تعلق دارد.

چند ماه پیش، بیش از ۲۰۰عضو پارلمان اروپا قطعنامه‌یی در حمایت از تغییر در ایران تصویب کردند. در حمایت از مردمی که همین دیروز هم تظاهرات کردند، برای آزادی، کرامت و حقوق اجتماعی و حقوق بشری. ولی مشکل این است که همه این‌طور نیستند. چند هفته پیش در استراسبورگ، نماینده عالی اتحادیه اروپا، خانم موگرینی گفت که جایگزینی برای توافق اتمی موجود و روابط موجود، وجود ندارد.

به نظر من زمان آن رسیده که باید بفهمیم و به این تصور پایان دهیم که جلادان، انسان و متمدن شوند. امروز راه دیگری نداریم، به‌عنوان منتخبان آزاد پارلمان از سراسر اروپا، فقط یک راه داریم و آن حمایت از برقرای آزادی و کرامت برای مردم ایران است.

گفتم که ما آینده مشترکی داریم. آینده شما، آینده ما خواهد بود تا در آزادی، کرامت و همبستگی زندگی کنیم.

متشکرم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79a62e49-c9a5-444c-b578-e8c5d03a69e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات