728 x 90

سازمان عفو بین‌الملل خواستار محکومیت نقض حقوق‌بشر در ر ژیم ایران شد

شورای  حقوق‌بشر
شورای حقوق‌بشر

سازمان عفو بین‌الملل خواستار محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها شد و گفت جامعه جهانی باید روز ۸نوامبر(۱۷آبان) در جلسه بررسی شورای حقوق‌بشر در ژنو به‌طور علنی وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران را محکوم کند.

عفو بین‌الملل از کشورهایی که در این جلسه شرکت خواهند کرد مصرانه خواستار محکوم کردن نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران شد.

عفو بین‌الملل افزود: «از میزان اعدام‌های هولناک، تا آزار و اذیت مستمر مدافعان حقوق‌بشر، تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیتها و جنایات ادامه‌دار علیه بشریت، لیست نقض وحشتناک ثبت شده در ایران، وخامت شدیدی در وضعیت حقوق‌بشر را نشان می‌دهد.

جلسه بررسی حقوق‌بشر در سازمان ملل ‌متحد فرصتی تعیین‌کننده برای جامعه جهانی ارائه می‌دهد تا پیام قاطع و روشنی برای مقام‌های رژیم ایران ارسال کنند که رعایت نکردن تکان‌دهنده حقوق‌بشر در ایران تحمل نخواهد شد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات