728 x 90

رژیم ایران بیش از ۱۶میلیارد دلار برای گروه‌های تروریستی هزینه کرده است

نیروهای کتائب حزب‌الله وابسته به نیروی تروریستی قدس
نیروهای کتائب حزب‌الله وابسته به نیروی تروریستی قدس

سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران ۲۰فروردین نوشت: رژیم ایران بیش از ۱۶میلیارد دلار برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی خود در خارج از کشور هزینه کرده است و این در حالی است که خدمات درمانی ایران متأسفانه با کمبود بودجه روبه‌رو بوده‌اند.