728 x 90

رویترز: دانش‌آموزان سقز با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند + فیلم

دانش‌آموزان سقز با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند -۱۶مهرماه
دانش‌آموزان سقز با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند -۱۶مهرماه

رویترز روز شنبه ۱۶مهرماه در گزارشی از بیست و سومین روز قیام سراسری مردم ایران که با استمرار اعتراضها و اعتصابها همراه است نوشت: دانش‌آموزان سقز با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند.

 

در فیلمهای دیگری که از اعتراض دانش‌آموزان بدستمان رسیده لگد کوب کردن تصاویر منحوس خمینی توسط دانش‌آموزان در بیست و سومین روز قیام سراسری است. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3af48f2d-6173-4802-b21d-bd4f1e9282a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات