728 x 90

روزنامهٔ حکومتی: سقوط رتبه اقتصادی ایران در جهان

بحران اقتصادی
بحران اقتصادی

بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ با ۵۷درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار در سال۱۳۹۹ رسیده است. هم‌چنین رتبه ایران به‌لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال۲۰۲۰ سقوط کرده (روزنامه ستاره صبح۲۹ شهریور)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات