728 x 90

آخوند روحانی:‌ شدیدترین تحریم‌ها را به ما وارد کردند. دارند به ما فشار می‌آورند

آخوند  روحانی
آخوند روحانی

آخوند حسن روحانی امروز دوشنبه ۴شهریور در جلسه‌یی در تهران به شرایط سخت رژیم اذعان کرد و گفت:

یک سال است شدیدترین تحریم را بر ما وارد کردند.. ما دشمن داریم. دشمن دارد فشار می‌آورد.

آخوند روحانی که در مقابل تحریم‌ها مستأصل به‌نظر می‌رسید، باز هم تهدید به نقض برجام کرد و گفت:

مقابله به مثل می‌کنیم تعهدات‌مان را کاهش می‌دهیم دو مرحله تعهدات‌مان را کاهش دادیم و باز هم ممکن است کاهش بدهیم.

روحانی با طعنه و تمسخر خطاب به باند رقیب گفت:

ایستادن که آدم پایش درد بگیرد، هم کمرش درد بگیرد خاصیت ندارد ایستادن، جایی باید آدم بایستد که منافع دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات