728 x 90

رئیس شورای حقوق‌بشر، اعتراض نماینده رژیم به سخنرانی نماینده یک سازمان حقوق‌بشری را رد کرد

شورای حقوق‌بشر ملل متحد
شورای حقوق‌بشر ملل متحد

در جریان سخنرانی خانم سعیده مستوفیان نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، یک سازمان غیردولتی ناظر در ملل متحد، در شورای حقوق‌بشر که نقض وحشیانه حقوق‌بشر در ایران را به چالش کشیده بود، نماینده رژیم آخوندی با اعتراض سخنرانی وی را قطع کرد و خطاب به رئیس جلسه گفت: این اظهارات خارج از دستور جلسه است. رئیس جلسه اعتراض رژیم را رد کرد و گفت: بحث در مورد حقوق‌بشر نمی‌تواند در خلأ انجام شود و سخنرانان حق دارند به بیان نمونه‌های نقض حقوق‌بشر بپردازند. وی پس از مشورت با هیأت‌رئیسه اعتراض رژیم را رد کرد و از نماینده سازمان مزبور خواست به سخنرانی‌اش ادامه بدهد.

 

سعیده مستوفیان نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان در ابتدای جلسه گفت: در ماههای اخیر، چند تن از معترضان بازداشت شده‌اند، که پس از آزادی، دست به خودکشی زده، یا در شرایط مشکوکی جان خود را از دست داده‌اند. افزایش تعداد این جان‌باختگان و میزان خودکشی در میان زندانیان آزاد شده واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران به همراه داشته است. تجاوز جنسی به‌عنوان یکی از ابزارهای شکنجه علیه مخالفان تأثیر روانی بسیار مخربی بر آنها گذاشته است. در واقع تعداد افرادی که در شش ماه گذشته فوت کرده‌اند بسیار زیاد است. مشکل جدی قربانیان این دوران مانند دهه‌های گذشته همان مصونیت مقامات رژیم ایران از حسابرسی بوده است.

نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان پس از رد درخواست رژیم توسط رئیس جلسه به سخنان ادامه داد و گفت: همان‌طور که گفتم، مشکل جدی برای قربانیان این دوران مانند دهه‌های گذشته، مصونیت مقامات رژیم ایران از حسابرسی است. به همین دلیل، بسیار مهم است که سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری بلادرنگ مقامات رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9274c43f-e171-437a-a4de-f2dc0c62c6cd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات