728 x 90

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رئیسی جلاد با وقاحت اخراج استادان را سیاه‌نمایی توصیف کرد

خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رئیسی جلاد
خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رئیسی جلاد

خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت رئیسی جلاد با وقاحت اخراج استادان را سیاه‌نمایی توصیف کرد و ادعا کرد: دشمن دروغی را در مورد مسائل مختلف آن‌قدر تکرار می‌کند تا مردم باورپذیر باشند. (روزنامه جوان رژیم ۱۹شهریور)

آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع روز ۲۰شهریور در جنگ‌گرگها در درون رژیم، اخراج اساتید در دوره‌های قبلی را به جناح رقیب یادآور شد و گفت: نکته دوم برخی از افراد که در دوره مدیریت‌شان سه هزار تا سه هزار تا اساتید دانشگاه را محروم کردند از ادامه همکاری چگونه است امروز فریادشان بلند است برای بعضی از مسایل اینهم باز نشان می‌دهد که اینها در دفاع از دانشگاه دروغگو هستند...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f07bc6ef-320c-41c8-9e1a-217d2534f55d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات