728 x 90

دونالد ترامپ منع خرید تجهیزات از شرکت هواوی را امضا می‌کند

دونالد ترامپ منع خرید تجهیزات از شرکت هواوی را امضا می کند
دونالد ترامپ منع خرید تجهیزات از شرکت هواوی را امضا می کند

دونالد ترامپ، با امضای فرمانی با اعلام وضعیت اضطراری ملی، خرید تجهیزات و فناوریهای مخابراتی از شرکت‌های تهدید کننده امنیت ملی را منع کرد. وزارت بازرگانی آمریکا باید ظرف ۱۵۰روز این برنامه را اجرایی کند. به گزارش خبرگزاریها با امضای این فرمان راه برای ممنوع کردن استفاده از تجهیزات شرکت چینی هواوی که به "جاسوسی" متهم شده است، باز می‌شود.

در این فرمان از وزارت بازرگانی آمریکا خواسته شده است تا با همکاری دیگر نهادهای دولتی طی ۱۵۰روز برنامه‌یی برای اجرای این فرمان تهیه کنند.

 

ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا هم گفته است: این فرمان بیش از یک‌سال تحت بررسی بود و هدف آن این است که مانع دسترسی «دشمنان خارجی به فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و زنجیره تأمین خدمات» در کشور بشود.