728 x 90

دفاع سرکرده انتظامی و رئیس کمیسیون امنیت مجلس از سرکوب زنان و دختران ایران

حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی
حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی

پاسدار حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی روز دوشنبه3اردیبهشت 97 با اعضای کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع دیدار کرد و تحت عنوان مبارزه با ناهنجاریها بر سرکوب زنان و دختران ایران تأکید کرد.

وی گفت:‌  «نیروی انتظامی  از کارکنان  خود که بر مبنای قانون، مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند، حمایت کرده و می‌کنیم»

علاالدین بروجردی  رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع  نیز گفت: «برخورد با بدحجابی به نفع جامعه است؛ چرا که ناامنی بیشتر در کمین افرادی است که با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر می‌شوند. وی افزود: دشمن با ایجاد ناهنجاریهای فرهنگی، به‌دنبال ترویج بی‌حجابی و نوعی وادادگی فرهنگی است که نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی منسجم دارد». 

این دیدارها و اظهارات به‌دنبال موجی از انزجار  و نفرت اجتماعی است که علیه سرکوب زنان و دختران ایران توسط نیروی انتظامی و گشتهای ارشاد ایجاد شده است.