728 x 90

خیزش دختران میهن در عراق

در پاسخ به اهانت آخوند جنایتکار مقتدی صدر به زنان غیرتمند عراق روز پنجشنبه ۲۴ تظاهرات گسترده زنان عراقی بانام دختران میهن در میدان تحریر بغداد و سایر شهرهای این کشور برگزار شد.

در ناصریه زنان شعار می‌دادند ای انقلابیون، در جهان غیرت را به ثبت رساندید و به میهن ارزش و اعتبار دادید.

به گزارش ایلاف لندن زنان عراقی در بغداد و استانهای میانی و جنوبی پنجشنبه در تظاهراتی که بزرگترین و اولین نمونه در نوع خود در تاریخ عراق می‌باشد به خیابان‌ها آمدند. در قسمتی از این گزارش با عنوان صدر به‌خاطر تظاهرات میلیونی زنان معترض عراقی دست پاچه می‌شود نوشت: مقتدی صدر برای مقابله با مرحله جدید قیام، زنان را فراخواند که در نماز جمعه فردا شرکت کنند.

در میدان تحریر زنان خطاب به آخوندهای زن‌ستیز می‌گفتند همگی آنها و هر کس که با آنها هستند باید ریشه‌کن شوند.

در بخشی از بیانیهٔ کمیته سازماندهی تظاهرات اکتبر آمده است: تظاهرات زنان عراقی تأکیدی بر نقش فعال آنها می‌باشد که در تمامی مواضع ملی عراق بارز شده و حضورشان از ابتدای انقلاب اکتبر تاکنون مایه افتخار هر عراقی اصیل است. این راهپیمایی، وفاداری به عراق و زنان شهید قیام عراق برگزار می‌شود.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: خروش زنان پاکدامن عراق، خواب را از چشم رژیم ایران و آلت دست‌های آنان در عراق ربود.