728 x 90

خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان در ۶۰ثانیه - یکشنبه ۲مهر ۱۴۰۲

آکسیون ایرانیان آزاده

آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران در شهرهای اسلو، وین، آرهوس و رم

قیام و اعتراض

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان ارومیه و کارکنان آبفا شوش.

تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه

وزیر آموزش و پرورش رژیم از طرح گسترده خالص‌سازی در مدارس و تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه خبر داد.

رژیم ایران ناقض حقوق زنان

وزیر خارجه ایسلند: رژیم ایران به محروم کردن زنان از آزادی ادامه می‌دهد و کسانی را که مخالفت می‌کنند مجازات می‌کند.

جایگاه اقتصادی رژیم ایران

دنیای اقتصاد: بر اساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر، جایگاه ایران از میان ۱۶۵کشور در رتبه ۱۶۰ و در کنار کشورهای جنگزده‌ای مانند لیبی قرار دارد.

فرو نشست زمین در تخت‌جمشید

خبرگزاری حکومتی ایلنا: فرو نشست به ۳۰۰متری تخت جمشید رسیده است. پهنای فرو نشست در منطقه تاریخی نقش رستم به حدود نیم متر تا ۷۰سانت می‌رسد

بهای معامله گروگان با رژیم ایران

سایت هیل: بهای معامله گروگان با ایران تروریسم بیشتر و دردسر برای آمریکا است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9364be57-54f9-403b-94fb-99dc685bd38d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات