728 x 90

خشم آمریکا از قتل فعالان ضددولتی در عراق

دکتر رهام یعقوب
دکتر رهام یعقوب

وزارت‌خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۳۰مرداد گفت از ترور فعالان جامعه مدنی در عراق و حملات به تظاهر کنندگان در بغداد و بصره خشمگین است.

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی گفت: «ما از دولت عراق می‌خواهیم، جهت حسابرسی از شبه‌نظامیان، اوباش و باندهای جنایی اقدامات فوری اتخاذ نماید. این اوباش و شبه‌نظامیان به عراقیانی که از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، حمله می‌کنند».

خاطرنشان می‌شود شب پنجشنبه ۵تن از برگزار کنندگان تظاهرات در بصره ترور شدند. یکی از ترور شدگان خانم دکتر رهام یعقوب یک فعال مدنی و پزشک تغذیه بود که از سازماندهندگان راهپیماییهای زنان بود.