728 x 90

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس‌: اعتراضات با ورود عناصر سازمان‌یافته وارد فاز رادیکالی شده است

قیام شهریور ۱۴۰۱ - درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت و نقاط دیگر
قیام شهریور ۱۴۰۱ - درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت و نقاط دیگر

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۲۹شهریور۱۴۰۱ نوشت: برخی افراد که امشب در مناطقی از تهران حاضر بودند اعلام می‌کنند که بعضی هسته‌ها در این تجمعات به‌صورت هماهنگ، با تخریب هدفمند و گسترده و به شکل سامان یافته‌ای عمل می‌کنند و بعضاً روشهایی را در نبردهای خیابانی به کار می‌برند که کم‌سابقه بوده و از هماهنگی و آموزشهای پیشینی آنها حکایت می‌کند. برخی کانالهای وابسته به مجاهدین به‌صورت گسترده فیلمهایی از آتش زدنها و ضرب‌وشتمهای پلیس منتشر و حاضرین در تجمعات را به‌گسترش این مسائل تحریک می‌کنند.

 

خبرگزاری سپاه پاسداران- فارس- نیز روز ۳۰شهریور با درج بیانیه وحشت‌آلود مزدوران بسیجی در دانشگاهها نوشت: سوءاستفاده معاندین از وقایع اخیر را محکوم می‌کنیم، خط قرمز اصلی ما ارزش‌ها و آرمانهای نظام است.

 

پاسدار هرندی مشاور سرکرده سپاه خامنه‌ای: ماجرای فلانی بهانه است اصل نظام نشانه است

پاسدار صفار هرندی، مشاور سرکرده کل سپاه پاسداران: خوب آقا اگر می‌خواهی ابراز وفاداری به یک فردی که فکر می‌کنی مظلوم واقع شده ابراز بکنی دلسوزی بکنی خوب این‌که با تخریب و با فحاشی و با حرکاتی که ضربه زدن به منافع ملی! هست اش حاصل نمی‌شود آنجا جواب می‌دهند ان بهانه است ماجرای فلانی بهانه است اصل نظام نشانه است یعنی ما با اصل اصلاً کشور و ملت با این کار داریم.

(تلویزیون شبکه افق رژیم ۲۹شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6d4b48d5-5046-40a9-9e8b-b2f0b17d4351"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات