728 x 90

خبرگزاری فرانسه: تردید سرمایه‌گذاران فرانسوی بعد از قیام مردم ایران

تردید شرکتهای فرانسوی از سرمایه‌گذاری در ایران
تردید شرکتهای فرانسوی از سرمایه‌گذاری در ایران

خبرگزاری فرانسه گزارشی  از تردید سرمایه‌گذاران فرانسوی بعد از قیام مردم ایران منتشرکرد.

جولین مارسیلی مدیر اقتصادی بیمه اعتباری کوفاس به خبرگزاری فرانسه  گفت: شرایط  در ایران بسیار تغییر کرده است. خیلی از شرکتها، فرانسوی و غیرفرانسوی، در ابهام قرار دارند،  چرا که چشم‌اندازهای رشد که انتظار آن بعد از برداشته شدن تحریمها می‌رفت بهبود چشمگیری نداشته و  ایران یکی از کشورهای جهان است که نارضایتی اجتماعی در آن بسیار شدید است.  لودوویک سوبران رئیس اقتصادی بیمه هرمس به خبرگزاری فرانسه گفت:‌ شرکتها فکر می‌کردند که تحریمهای آمریکا برداشته می‌شود اما این تحریمها باقیمانده و حتی تهدید تشدید آنها نیز وجود دارد...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f9996c2-a83d-40a2-8223-163433682c3b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات