728 x 90

خبرگزاری رویترز: تصاویر شهیدان مجاهد خلق در قتل‌عام سال ۶۷ در پاریس

رویترز - تصاویر شهیدان مجاهد خلق در قتل‌عام سال ۶۷ در پاریس
رویترز - تصاویر شهیدان مجاهد خلق در قتل‌عام سال ۶۷ در پاریس

خبرگزاری رویترز با مخابره تصاویری از شهیدان مجاهد خلق در قتل‌عام ۶۷در امتداد میدان انولید در پاریس نوشت: نمایشگاه یادبود ویژه زندانیان سیاسی که توسط اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران، در ۲۹اکتبر ۲۰۱۹ ترتیب داده شد، در اسپلاناد دز انولید پاریس، فرانسه، مشاهده می‌شود.

 

خبرگزاری فرانسه: تصاویر شهیدان مجاهد خلق در قتل‌عام ۶۷در امتداد میدان انولید در پاریس

خبرگزاری فرانسه، ۲۹اکتبر۲۰۱۹ -۷آبان ۹۸ - تصاویر حدود ۸۰۰تن از شهیدان مجاهدین خلق ایران در یک نمایشگاه، در امتداد میدان انولید در پاریس،

به‌ مناسبت بزرگداشت هزاران زندانی سیاسی قتل‌عام شده در ایران در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷).

 

الغد مصر: نمایشگاهی در پاریس قتل‌عام ۳۰هزار زندانی در ایران را مستند کرده است

الغد مصر گزارش داد: در پاریس، اپوزیسیون ایران نمایشگاهی را برای افشای برخی از جنبه‌های قتل‌عام ۳۰،۰۰۰زندانی سیاسی برگزار کرد. این قتل‌عام در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم ایران انجام شد.

این نمایشگاه در برگیرنده عکس‌هایی از اسناد مربوط به گورهای جمعی است که شناسایی شده‌اند و علاوه بر این جنایتکارانی که بر روند اعدام‌های سیاسی نظارت داشتند.

دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضاییه شورای ملی مقاومت ایران تصریح کرد که جهان در مورد این قتل‌عام سکوت کرد به همین دلیل رژیم آخوندها این جنایات را به خارج از کشور گسترش داد. از این رو به جهان می‌گوئیم: ”مماشات با این رژیم بس است“.

اسماعیل خلف الله، استاد حقوق قانون اساسی گفت: این جنایت در صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری... است، زیرا این جنایتی علیه بشریت است و مخالفان ایران باید از کسانی که مرتکب این قتل‌عام شده‌اند شکایت کنند.

نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

 نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

 نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

 نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

 نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸

نمایشگاه جنایت علیه بشریت در پاریس - ۷آبان۹۸