728 x 90

خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین: تورم همچنان می‌تازد

افزایش تورم
افزایش تورم

خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین ۱۴مهر درگزارشی با اشاره به افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، نوشت:

«تورم همچنان می‌تازد؛ تا جایی که آخرین گزارش رسمی دولت از تورم ۴۵.۸ درصدی در شهریور امسال خبر داد. این یعنی ۴۵درصد هزینه‌های خانوار شهری بیشتر شده است. این در شرایطی است که سطح دستمزد و حقوق تا این میزان افزایش نیافته است.»

انتشار چنین گزارشاتی در رسانه‌های حکومتی در حالیست که رئیسی جلاد در وعده ووعیده‌هایش دائما صحبت از کاهش قیمتها میکند.

شایان یادآوری است که بنابر اعترافات رسانه‌های حکومتی ‌ نه تنها قیمت مایحتاج ضروری مردم کاهش نیافته بلکه دائما روبه افزایش است.

قیمت بالای اجناس، وضعیت معیشتی مردم را بجایی رسانده که حتی سوسیس و کالباس راهم قسطی میخرند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a92f1914-8e8d-4da4-99f4-65457c0f6b08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات