728 x 90

حمله پاسدار قالیباف به روحانی به‌دلیل گرانی‌ها

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

پاسدار قالیباف در جلسه علنی مجلس ارتجاع با اعتراف به گرانی، آن را نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی دولت آخوند روحانی دانست و گفتاین روزها گرانی های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده‌ها نموده است. گرانیهای کمرشکنی که یک روز با تخم‌مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است و امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری شده است . (سایت خانه ملت رژیم ۵آذر)