728 x 90

حمله وحشیانه دژخیمان به زندانیان سیاسی در زندان ارومیه و وضعیت وخیم زندان زاهدان

اطلاعیه شورای ملی مقاومت
اطلاعیه شورای ملی مقاومت

 

فراخوان مقاومت ایران به تشکیل هیأت بین‌المللی برای تحقیق درباره زندانهای ا یران

عصر روز دوشنبه ۲۳مهر گارد ضدشورش به زندانیان سیاسی در بند۱۲زندان ارومیه یورش برد و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد و شماری از آنها را به سلولهای انفرادی منتقل کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که زندانیان به ضرب ‌و شتم یکی دیگر از زندانیان و انتقال وی به سلول انفرادی اعتراض کردند. روز سه‌شنبه ۲۴مهر زندانیان در اعتراض به این حمله وحشیانه دست به اعتصاب غذا زدند و از گرفتن غذا خودداری کردند.

زندانیان زندان مرکزی ارومیه از حداقل رسیدگی‌های درمانی محرومند و تنها در ماه گذشته سه زندانی به همین خاطر جان سپردند.

پیش از این روز جمعه شب ۲۰مهر دژخیمان گروهی از زندانیان زندان زاهدان را به هواخوری برده و با بدنهای عریان مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند.

شمار زندانیان زندان مرکزی زاهدان چند برابر ظرفیت آن است و بخش بزرگی از ۲۰۰۰زندانی جایی برای استراحت ندارند. ۳۵۰تن از آنان محکوم به اعدام هستند. کم بودن جیره غذایی و کیفیت نازل آن، محرومیت از رسیدگی‌های درمانی مورد نیاز، سطح پایین بهداشت، کمبود سرویس بهداشتی و حمام از جمله مشکلات زندانیان است. و سیله گرمایش و آب گرم نیست و آب بارها طی روز قطع می‌شود. زندانیان در اعتراض به شرایط طاقت‌فرسای زندان و رفتار وحشیانه زندانبانها بارها دست به اعتراض و حتی خودکشی زده و جان خود را از دست داده‌اند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر از جمله کمیسر عالی حقوق بشر،‌گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر شکنجه را به محکومیت رفتار ضدانسانی رژیم آخوندی با زندانیان فرامی‌خواند و خواستار تشکیل هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت وخیم زندانها و زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر ۱۳۹۷(۱۶ اکتبر ۲۰۱۸)