728 x 90

حمله مزدوران رژیم به کارگران غیرنیشکری در هفت‌تپه و ضرب و شتم کارگر ساختمانی در کرج توسط مأموران شهرداری

کارگران هفت تپه
کارگران هفت تپه

حمله مزدوران رژیم به کارگران غیرنیشکری در هفت‌تپه

امروز چهارشنبه ۲۶شهریور، عوامل مزدور رژیم در هفت‌تپه شوش به کارگران غیرنیشکری که در داخل شرکت تجمع کرده بودند، با سلاح سرد حمله کردند و با فحاشی آنها را تحریک به درگیری کردند.

کارگران معترض در مقابل این حمله مقاومت کرده و مزدوران را فراری دادند.

شایان ذکر است که این افراد مزدور به‌طور مستقیم از جانب دادگستری و دادستانی شوش که به‌طور مستقیم فرامین خود را از قوه قضاییه می‌گیرند حمایت می‌شوند.

کارگر ساختمانی، زیر مشت و لگد مأموران شهرداری

روز چهارشنبه ۲۶شهریور، مأموران شهرداری محمدشهر کرج یک کارگر ساختمانی را زیر مشت و لگد خود گرفته و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گفته شاهدان عینی ماموزان وقتی متوجه می‌شوند که همسایه‌ها در حال فیلمبرداری هستند او را رها کردند.