728 x 90

جان باختن روح الله نظری و مجروح شدن شمار زیادی از مردم در اثر تیراندازی نیروهای سرکوبگر در سیرجان

اطلاعیه دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
  • فراخوان خانم رجوی به جوانان برای حمایت از قیام‌کنندگان و به جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن سرکوب تظاهرات

در اثر تیراندازی نیروی سرکوبگر انتظامی به تظاهرات شب گذشته مردم سیرجان روح الله نظری فتح آباد، ۳۷ساله به‌ شهادت رسید و شمار زیادی از تظاهر کنندگان مجروح شدند. جنایتکاران رژیم آخوندی، روح الله نظری را در میدان پلیس نفت و در مقابل انبار نفت سیرجان از ناحیه سر هدف قرار دادند و بلافاصله جان باخت.

به‌دلیل کثرت مجروحان، بیمارستانهای سیرجان پاسخگو نبود و شماری از مجروحان در بیمارستان سیدالشهدای کرمان بستری شدند.
مردم خشمگین یکی از پمپ بنزین‌های سیرجان را به آتش کشیدند و تظاهرات و درگیری در شهر ادامه یافت.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم بپاخاسته در استانهای مختلف، و با تسلیت به‌خاطر جان باختن روح الله نظری، عموم مردم به‌ویژه جوانان را در سراسر کشور به حمایت از قیام‌کنندگان فرآخوند و تأکید کرد تا این رژیم فاسد و قرون‌وسطایی بر سر کار است فقر و گرانی و بیکاری و فساد و سرکوب و تبعیض ادامه دارد. وی از ملل ‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر خواست تا سرکوب تظاهرات مردم ایران را قویاً محکوم نموده و هیاتی را تعیین کنند تا پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر ‌شدگان این قیام تحقیق کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵آبان ۱۳۹۸(۱۶نوامبر ۲۰۱۹)