728 x 90

جان‌ باختن یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان بر اثر کرونا

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان

جمعه ۱۵فروردین ۹۹ - بنا به گزارشهای دریافتی از شهر زاهدان،‌ یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. وی که میثم برانداز نام داشت و ۴۰ساله بود در سلول ۳۵بند ۸زندان زاهدان به ویروس کرونا مبتلا شده بود.

زندانیان از حداقلهای بهداشتی محرومند و ویروس به سایر بندها سرایت کرده، اما رژیم جنایتکار آخوندی از آزاد کردن زندانیان خودداری می‌کند.