728 x 90

جانباختن ۶زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ - پیام مریم رجوی

 جانباختن ۶ زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ
جانباختن ۶ زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ

گزارشهای موثق حاکیست که حداقل ۶زندانی در زندان فشافویه – زندان تهران بزرگ - براثر متبلا شدن به کرونا درگذشتند. این فقط گوشه یی از شیوع فاجعه بار کرونا و  در زندانها و شرایط وخیم بهداشتی زندانها وآزاد نکردن زندانیان است.

دژخیمان خامنه ای  در زندان فشافویه نسبت به شیوع کرونا در این زندان سکوت کرده اند و هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی نمیدهند. 

در این زندان قرون وسطایی  وضعیت بندها بلحاظ بهداشتی وخیم است. تراکم زندانیان در اتاق ها بسیار فشرده است و بسیاری از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می خوابند.

با توجه به تراکم جمعیت زندانیان در زندان بزرگ فشاویه وفقدان کمترین  تدابیر بهداشتی و درمانی ، جان شمار زیادی از زندانیان در خطر است. زندان فشافویه محل اسارت شمار زیادی از دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ است.

 

خانم مریم رجوی آزادنکردن تمامی زندانیان در وضعیت شیوع کرونا در زندانها را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و به مداخله ارگانهای ذیربط بین المللی برای نجات جان زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در ایران فراخوان داده است.