728 x 90

تهدید زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به اعتصاب غذا

زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی
زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی

زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی که به زندان قرچک ورامین تبعید شده‌اند، اعلام کردند در صورت ادامه شرایط موجود و بازنگرداندن آنان به زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا خواهند کرد. روز چهارشنبه ۴بهمن ماه؛  این دو زندانی سیاسی پس از ضرب ‌و شتم شدید توسط دژخیمان خامنه‌ای به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این انتقال به دستور حاجی مرادی نماینده دادستانی رژیم در اوین و پس از یک پرونده‌سازی انجام شد.
پس از انتقال این زندانیان سیاسی؛ زندانی سیاسی سهیل عربی طی پیامی از زندان اوین اعلام کرد در مقابل این عمل وحشیانه سکوت نکرده و تا برگرداندن آنان اقدام به اعتصاب غذا خواهد کرد. 
همچنین زندانی سیاسی آرش صادقی همسر گلرخ ابراهیمی در زندان گوهردشت کرج از روز ۵بهمن اقدام به اعتصاب غذا کرده است. این اعتصاب غذا در شرایطی صورت می‌گیرد که وی پس از اعتصاب اعتراضی ۷۰روزه خویش در وضعیت نامناسب جسمی در سالن فوق امنیتی ۱۰در زندان رجایی شهر محبوس است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات