728 x 90

تهدید رژیم ایران توسط آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه

تورقوزآباد
تورقوزآباد

رویترز روز ۲۳شهریورماه (۱۴سپتامبر) گزارش کرد، انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا می‌گویند رژیم ایران باید مسائل مربوط به مواد هسته‌یی را روشن کند.
انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا روز پنجشنبه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) گفتند در صورتی که رژیم ایران به تعهدات قانونی خود عمل نکند و مسائل مربوط به مواد هسته‌یی را روشن نکند، اقدامات بیشتری در رابطه با ایران لازم است.
رژیم ایران باید بدون تأخیر بیشتر، اطلاعات فنی معتبری در مورد مکان (های) فعلی مواد هسته‌یی و تجهیزات آلوده در ارتباط با تورقوزآباد و ورامین ارائه کند.
دولت انگلستان در این زمینه تأکید کرد: رژیم ایران باید بدون تأخیر بیشتر، اطلاعات فنی معتبری در مورد مکانهای فعلی مواد هسته‌یی و تجهیزات آلوده در رابطه با تورقوزآباد و ورامین ارائه کند. اگر رژیم ایران نتواند اقدامات مندرج در قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲، بیانیه مشترک چهارم مارس را اجرا کند، هیأت مدیره باید برای انجام اقدامات بیشتر برای مورد حسابرسی قرار دادن ایران آماده شود.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5442bc81-f631-46cf-8d4b-78cdba4de41e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات