728 x 90

تظاهر کنندگان ذی‌قار ساختمان شورای استان را بستند

تظاهرات مردم عراق در بابل
تظاهرات مردم عراق در بابل

تظاهر کنندگان ذی‌قار ساختمان شورای استان را بستند

تلویزیون الرافدین روز ۱۴آبان گزارش داد بعد از وقت‌گذرانی مستمر دولتی ... . تظاهر کنندگان ذی‌قار ساختمان شورای استان را بستند و خواستار برکناری «ناظم الوائلی» استاندار ذی‌قار شدند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند ناظم مزدور باید استعفا دهد.

تأکید تظاهر کنندگان بر نصب چادرهای تحصن در بصره

قیام‌کنندگان در بصره روز گذشته به سمت میدان بحریه تظاهرات کردند و بر ادامه قیام به‌رغم سرکوب مستمر نیروهای امنیتی تأکید کردند. تظاهر کنندگان هم‌چنین بر نصب مجدد چادرهای تحصن در میدان بحریه تأکید کردند.

یادبود شهدای بصره توسط قیام‌کنندگان عراقی در نزدیک میدان تحصن

تظاهر کنندگان بصره در نزدیکی میدان تحصن این استان شمع روشن کردند و یاد شهدای این شهر را گرامی داشتند.

هشدار انقلابیون بابل به نیروهای امنیتی نسبت به حمله به میدان تحصن

انقلابیون بابل به نیروهای امنیتی نسبت به حمله به میدان تحصن هشدار دادند و تأکید کردند که قیام تا محقق شدن خواسته‌های مردمی ادامه دارد.