728 x 90

تظاهرات هزاران تن از کارگران گروه صنعتی ملی اهواز

راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره کارگران گروه صنعتی ملی
راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره کارگران گروه صنعتی ملی

صبح امروز ۲۶اسفند۹۶هزاران نفر از کارگران گروه صنعتی ملی اهواز در ادامه اعتراض و اعتصاب خود در مقابل استانداری رژیم در خوزستان  تجمع کردند.

کارگران در بیست و پنجمین روز اعتصاب خود پس از تجمع مقابل استانداری  رژیم  اقدام به راهپیمایی  در خیابان منتهی به کیانپارس اهواز  کردند.