728 x 90

تداوم اعتراض کارگران پارس سوئیچ زنجان

تداوم اعتراض کارگران پارس سوئیچ زنجان
تداوم اعتراض کارگران پارس سوئیچ زنجان

روز سه‌شنبه ۲۰آبان، کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی، دست از کار کشیده و در این واحد تولیدی در شهر صنعتی اشراق تجمع اعتراضی برپا کردند .

شایان ذکر است این تجمعات اعتراضی از روز شنبه ۱۷آبان شروع شده و ادامه دارد. هم‌چنین پیش‌تر در تاریخ ۲۰شهریورماه سال جاری به‌دنبال وعده رسیدگی به خواسته‌هایشان، پس از دو روز به اعتصابشان خاتمه دادند و بر سرکارهایشان بازگشتند.

در جلسه‌ای که کارگران معترض با مدیران شرکت داشتند وعده داده شد که ۸۰درصد پاداش افزایش تولید به کارگران پرداخت شود. هم‌چنین نیروهای شرکتی نیز در هر ماه به ترتیب اولویت سابقه، به قرارداد مستقیم تبدیل شوند ولی این وعده وعیدها به اجرا گذاشته نشد.

ملاحظه:

شرکت پارس سوئیچ تنها تولیدکننده کلید و سکسیونرهای فشار متوسط و قوی در زنجان می‌باشد.