728 x 90

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان بانک آینده در تهران

صبح امروز پنجشنبه ۲۰اردیبهشت جمعی از غارت‌شدگان بانک ورشکسته آینده در خیابان ۱۵خرداد تهران دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

آنان شعار می‌دادند:

"بانک آینده دزده پول ما رو می‌دزده"

مأموران انتظامی و امنیتی برای سرکوب و جلوگیری از گسترش این تجمع؛ معترضان را محاصره کرده بودند