728 x 90

تجمع مالکین شهرک زیتون سرخه حصارو اعتصاب رانندگان منطقه ویژه ماهشهر

 اعتراض مالکین شهرک زیتون سرخه حصار
اعتراض مالکین شهرک زیتون سرخه حصار

اعتراض مالکین شهرک زیتون سرخه حصار
 امروز مالکین شهرک زیتون در اعتراض به دستور تخریب منازلشان که ۳۴ سال پیش خریداری کرده‌اند مقابل فرمانداری رژیم در تهران دست به اعتراض زدند. 

 

روز یکشنبه ۲۹دیماه ۹۸رانندگان منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به دستمزد پایین و هزینه گزاف خودرو و زندگی‌ جاری‌شان اعتصاب کرده و دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

اعتصاب رانندگان ماهشهر

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات