728 x 90

بحران انسانی در یمن و جمع‌آوری کمکهای سازمان ملل متحد

خودکش یک زن درآبادان
خودکش یک زن درآبادان
استفان دوجارک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل‌متحد در رابطه با یمن گفت: وضعیت در یمن بزرگترین بحران انسانی در جهان است. وی قبل از شروع کنفرانس ژنو برای جمع‌آوری کمکها برای مقابله با بحران انسانی در یمن اشاره کرد، یک سوم از مردم این کشور یعنی نزدیک به 19 میلیون نفر به کمکها نیاز دارند و نیمی از این عدد به کمکهای فوری برای نجات جانشان نیاز دارند.

وی اضافه کرد: دبیرکل سازمان ملل ریاست یک کنفرانس سطح بالا در ژنو را جهت اعلام کمکها برای بحران انسانی در یمن برعهده خواهد داشت. این کنفرانس با شرکت وزرای خارجه سویس و سوئد برگزار خواهد شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/42ac9d20-0ba6-45f0-96b8-6a14a7e7e239"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات