728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران و توسعه البرز در کرج و کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز +فیلم

تهران.استقرار نیروهای سرکوبگر انتظامی در مقابل دادستانی رژیم.۹۸۰۲۱۶
تهران.استقرار نیروهای سرکوبگر انتظامی در مقابل دادستانی رژیم.۹۸۰۲۱۶

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

غارت‌شدگان کاسپین امروز دوشنبه ۱۶اردیبهشت۹۸ در اعتراض غارت داراییهایشان توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند.

رژیم آخوندی در هراس از شکل‌گیری تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در میدان ۱۵خرداد تهران، نیروهای سرکوبگر انتظامی را از صبح مستقر کرده بود.

 

تجمع غارت‌شدگان توسعه نهال نشان کشاورزی البرز

غارت‌شدگان «توسعه نهال نشان کشاورزی البرز» امروز دوشنبه ۱۶اردیبهشت۹۸در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان، مقابل بانک کشاورزی (شعبه طالقانی در کرج) تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند:

این بانک ورشکسته رو پول ما نشسته

بانک کشاورزیه که عامل دزدیه

روی بنر غارت‌شدگان نوشته شده بود:

بانک کشاورزی ورشکسته ملک‌های ما رو برده پول‌های ما رو خورده

 

اهواز: تجمع اعتراضی  کارگران فضای سبز کوت عبدالله 

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به نپرداختن دو ماه حقوق در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.  حدود ۲۵۰ نفر از کارگران شهرداری کوت عبدالله در ۲ ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند.