728 x 90

تجمع اعتراضی مردم روستای دهگرجی اشنویه

تجمع اعتراضی مردم روستای دهگرجی شنو
تجمع اعتراضی مردم روستای دهگرجی شنو

شهردار فاسد، زباله‌های شهر اشنویه و اطراف آن را به روستای دهگرجی منتقل می‌کرد و مردم این روستا علیه این اقدام وی دست به تجمع اعتراض زده‌اند (چهارشنبه ۲۸آبان).