728 x 90

اعتراف روزنامه‌های حکومتی به پنهان‌کاریهای سازمان‌یافته درباره کرونا

کرونا در ایران
کرونا در ایران

روزنامه حکومتی مستقل درباره پنهان‌کاریهای سازمانیافته در این رژیم نوشت: جامعه ما به این درک رسیده که با پنهان‌کاریهای سازمان‌یافته و انکار آشکار روبه‌رو است. این امر از رخدادهای آبان و سرنگونی هواپیما روندی رو به افزایش داشته و در کاهش مشارکت معنادار مردم در انتخابات به‌خوبی درک و فهم می‌شود...

به‌رغم پرسش‌های بسیار درباره تعداد قربانیان آبان ماه همه دست‌اندرکاران کشور با حواله دادن به این یا آن ارگان و یا نادرست خواندن آمارهایی که رسانه‌های بیگانه داده‌اند، وعده‌ٔ دادنِ آمار درست را به فرداهای ناروشن واگذار کردند،... شوربختانه زمان طلایی برای کنترل بیماری و قطع مسیر انتقال بیماری از دست رفته است... کاری را که می‌شد با هزینه کمتر حل کرد اکنون با هزینه‌های سرسام‌آور هم به آسانی نمی‌توانیم حل کنیم. ساختار کشور به‌گونه‌یی است که آنجا که قدرت است مسئولیت نیست و آنجا که مسئولیت است قدرت نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات