728 x 90

اعتراضات بازنشستگان و معلمان در تهران و ۱۶شهر دیگر با شعار «معلم داد بزن حقتو فریاد بزن» + توئیت خانم مریم رجوی

تجمع اعتراضی سراسری معلمان شاغل و بازنشسته
تجمع اعتراضی سراسری معلمان شاغل و بازنشسته

توئیت خانم مریم رجوی

 

 

از صبح امروز  یکشنبه ۱۱مهر معلمان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اعتراض به وضعیت معیشتی علیه آخوندهای حاکم  در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان، شیراز، خرم آباد، قزوین، کرمانشاه، رشت، داراب، زنجان، کرمان، تبریز، مشهد.......  دست به  تجمعات اعتراضی زدند.

 

در این صفحه گزارشات و تصاویر این اعتراضها را دنبال کنید.

 

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشهد  ۱۱ مهر 

-تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مشهد ۱۱ مهر

 

 • تجمع اعتراضی  بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تبریز ۱۱ مهر

-تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تبریز ۱۱ مهر

 

 • تجمع اعتراضی  معلمان و فرهنگیان کرمان  مقابل اداره آموزش و پرورش۱۱ مهر 

-تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان کرمان

 

 • تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس ارتجاع ۱۱ مهر 

تجمع اعتراضی  معلمان و فرهنگیان زنجان مقابل اداره آموزش و پرورش۱۱ مهر 

-تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان زنجان مقابل اداره آموزش و پرورش

 

 •  تجمع اعتراضی  معلمان و فرهنگیان داراب مقابل اداره آموزش و پرورش

-تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان داراب مقابل اداره آموزش و پرورش

 

 • تجمع  اعتراضی معلمان و فرهنگیان شیراز ۱۱ مهر 

 • تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز ۱۱ مهر 

-تجمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اهواز ۱۱ مهر

 • تجمع  اعتراضی معلمان و فرهنگیان شیراز ۱۱ مهر  با شعار «صدا و سیما کجاست صدای ما بی‌صداست»

 

 • تجمع  اعتراضی معلمان و فرهنگیان  هرمزگان ۱۱مهر

 • تجمع  اعتراضی بازنشستگان رشت ۱۱مهر

 • تجمع  اعتراضی معلمان اصفهان   ۱۱مهر با شعار «نسخه های پوشالی نمی خواهیم »

 • تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه  ۱۱مهر

-بازنشستگان کرمانشاه

 

 • تجمع اعتراضی معلمان خوزستان -اهواز با شعار «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»

 • تجمع  اعتراضی معلمان شیراز ۱۱مهر 

 • تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قزوین 

-تجمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی قزوین

 

 • تجمع معلمان جلوی مجلس ارتجاع ۱۱مهر با شعار «معلم داد بزن حقتو فریاد بزن»

 • تجمع  اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی خرم آباد ۱۱مهر 

-تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی خرم‌آباد

 

 • تجمع معلمان جلوی مجلس ارتجاع ۱۱مهر

 • تجمع  اعتراضی بازنشستگان فولاد  اصفهان

-تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان

 

 • تهران -شروع تجمع معلمان جلوی مجلس ارتجاع ۱۱مهر

-تجمع اعتراضی معلمان

 

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در خوزستان ۱۱مهر

 • تجمع اعتراضی  معلمان شیراز ۱۱مهر 

-تجمع اعتراضی معلمان شیراز

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات