728 x 90

تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب در شهرهای ساری، اهواز، اراک و جیرفت

اعتراض و اعتصاب در شهرها
اعتراض و اعتصاب در شهرها

ساری - تجمع اعتراضی پرستاری علوم پزشکی مازندران در اعتراض به تعرفه‌های غیرواقعی و اضافه کار مفت و اجباری - ۱۰بهمن

ساری - تجمع اعتراضی پرستاری علوم پزشکی

اهواز - تجمع اعتراضی پرسنل ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران - ۱۰بهمن

اهواز - تجمع اعتراضی پرسنل ارکان ثالث شرکت ملی حفاری

اراک - تجمع اعتراضی مردم اراک در اعتراض به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند - ۱۰بهمن

 اراک - تجمع اعتراضی مردم اراک در اعتراض به مازوت‌سوزی

اهواز - اعتصاب پرسنل شفق گروه ملی - ۱۰بهمن

اهواز - اعتصاب پرسنل شفق گروه ملی - ۱۰بهمن

جیرفت - اعتصاب بازاریان جیرفت در اعتراض به برگزاری نمایشگاه بهاره - ۱۰بهمن

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/08a97a38-7f5e-4644-8874-83f5fc5bd51a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات