728 x 90

تجمعهای اعتراضی در تهران، بروجرد و کازرون

تهران - تجمع اعترافضی جلوی وزارت راه و شهر سازی۹۶۱۱۰۷
تهران - تجمع اعترافضی جلوی وزارت راه و شهر سازی۹۶۱۱۰۷

تهران، بروجرد و کازرون شاهد تجمعهای اعتراضی توسط اقشار مختلف میهنمان بود.
در تهران کارکنان وزارت راه و شهرسازی در برابر ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به بی‌ارزش شدن مدرک مهندسان کارشناسی ناپیوسته، بی‌ارزش شدن سیستم آموزشی کشور، افزایش بیکاری، افزایش بی‌عدالتی، افزایش بی‌اعتمادی به نظام و افزایش مهاجرت دست به تجمع زدند.
در بروجرد کارگران شهرداری روز شنبه هفتم بهمن در مقابل شهرداری  این شهر تجمع   کردند و خواهان پرداخت 10ماه حقوق عقب‌افتاده خود شدند.
در کازرون جمعی از مردم با حضور در تالاب پریشان خواهان احیای این تالاب شدند.
تالاب پریشان کازرون در ۱۴کیلومتری شمال شرقی شهر کازرون با وسعت چهار هزار و ۵۰۰هکتار یکی از مناطق حفاظت‌شده استان فارس و تنها تالاب آب شیرین کشور است که طی یک دهه گذشته به‌علت تداوم خشکسالی‌ها و برداشت‌های بی‌رویه چاه‌های کشاورزی اطراف آن خشک شده است.
تالاب پریشان کازرون تا پیش از خشک شدن، زیستگاه هزاران پرنده مهاجر بود.
بر اساس آمارهای سال گذشته، از ۴۰تالاب موجود در ایران، حدود ۲۰تا ۸۰درصد آن خشک شده است.
خشکسالی و کاهش بارندگی، مدیریت نادرست در پروژه‌های سدسازی و صنعتی، بهره‌برداری غیراصولی و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، کشاورزی غیراصولی و عواملی از این دست، باعث مرگ تدریجی بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها شده‌اند.
فرآیند خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها به زندگی مردم و محیط‌زیست و اکوسیستم آسیب بسیاری وارد کرده است.