728 x 90

بیست و نهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز با شعار "نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره" + فیلم

بیست ونهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و بیست و یکمین روز تجمع، امروز شنبه ۱۷آذر ۹۷مقابل سرپرستی بانک ملی استان خوزستان با فریاد "صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر" شروع شد. 

کارگران با تظاهرات و راهپیمایی در خیابان نادری اهواز شعار  میدهند: کشور ما دزدخونه است توی جهان نمونه  است /همشهری باغیرت حمایت حمایت/ ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم/روحانی دروغگو کلید تدبیرت کو؟/

 

کارگران همچنین شعار میدهند:   هیهات و همشهری با غیرت حمایت/دولت مافیا پیوندتان مبارک/بانک ملی حیاکن گروه ملی رو رها کن/ام‌الفساد اهواز همینجاست همینجاست/نه تهدید نه  زندان دیگه فایده نداره/مرگ گروه ملی  به دست بانک ملی

 

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد باشعار.اهوازی بسه دیگه غیرتتو نشون بده

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد باشعار. اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

اهواز.گزارش خبرنگار سیمای آزادی از شروع تجمع کارگران فولاد مقابل استانداری

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد با شعار  هیهات و همشهری با غیرت حمایت

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد با شعار دولت مافیا پیوندتان مبارک

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد با شعار بانک ملی حیاکن گروه ملی رو رها کن

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار "نه تهدید نه  زندان دیگه فایده نداره"

 

اعتصاب کارگران فولاد اهواز با شعار "ام‌الفساد اهواز همینجاست همینجاست"

 

بیست ونهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار "صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر"

 

اهواز صحبتهای نماینده کارگران ۱۷ آ‌ذر ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات