728 x 90

به‌آتش کشیدن مراکز و نمادهای سرکوب رژیم در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی در حمایت از قیام کشاورزان و مردم اصفهان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - ۱۳ آذر
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - ۱۳ آذر

مشهد - تهران - شهرکرد - کازرون - لردگان - ایرانشهر

چابهار - شیراز - تهران - کرج - زابل - مشهد - بندرعباس - ارومیه - مشکین شهر - نیشابور

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات