728 x 90

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر در شهریار و مجسمهٔ جلاد سلیمانی در شاهرود و حمایت از خیزش مردم بلوچستان در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شاهـرود - کانون شورشی ۸۸۰

به‌آتش کشیدن مجسمه جلاد خاورمیانه قاسم سلیمانی

شــهریار - کانون شورشی ۴۹۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

تهــران - کانون شورشی ۶۰۰

به‌آتش کشیدن تصویرمنحوس خامنه‌ای

تهران

مریم رجوی: قیام هموطنان بلوچ، قیام تمام ایران است

زاهدان

بلوچ‌کشی در سوکر - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

آبادان

سراوان تنها نیست بلوچستان تنها نیست از مردم شجاع بلوچستان حمایت می‌کنیم آتش جواب آتش

شهرقدس

بلوچستان تنها نیست آتش جواب آتش مرگ بر حکومت آخوندی شهر قدس

گیلان

بلوچستان تنها نیست زحمتکشان؛ محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

بهبهان

بلوچستان تنها نیست مرگ بر دیکتاتور

نایین

سراوان تنها نیست ما همه با هم هستیم زنده باد بلوچ مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

درود بر رجوی سراوان تنها نیست ما همه با هم هستیم زنده باد بلوچ مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی درود بر سراوان حاضر حاضر حاضر