728 x 90

برگزاری نمایشگاه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و نقش آخوند رئیسی در پاریس

نمایشگاه قتل‌عام در پاریس
نمایشگاه قتل‌عام در پاریس

روز پنجشنبه ۲۷مرداد ماه ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در پاریس با برگزاری نمایشگاهی به یاد قتل‌عام شدگان سال۶۷ بر نقش آخوند رئیسی در این قتل‌عام تأکید کردند. این نمایشکاه امروز از ساعت ۱۱ تا ۱۸ به وقت اروپا برگزار شد.

تصاویر و گزارشاتی از این نمایشگاه را در این صفحه دنبال کنید.

 

 

تک نوازی دکترحمیدرضا طاهرزاده در محل نمایشگاه قتل‌عام شدگان سال ۶۷ در پاریس - پنجشنبه ۲۷مرداد

 

 

نمایشگاه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در پاریس

 

استاد عبدالعلی معصومی

در اینجا گرد آمدیم برای بزرگداشت خاطره ۳۰هزار شهید سربدار در مرداد سال۶۷ و هم‌چنین اعتراض به پذیرش جلاد ۶۷ رئیسی در سازمان ملل. در اینجا شعری از سیمین بهبهانی می‌خوانم که در پاییز ۶۷ این شعر را برای گرامی‌داشت خاطره شهیدان تابستان ۶۷ سرود.

آتش به زندان افتاد

ای داد از اون شب ای داد

دیوانه آتش افروخت (منظورش خمینیه)

دیوانه آتش افروخت و آن خیل زندانی سوخت

سنگی خاکستر از آنان کوه تا سوی ما آرد یاد

سنگی نهو گوری نه اوراق مستوری نه- نام و نشان از آنان بود

دیگر که دارد از یاد

نه نه که آنان پاکند، روشنگر افلاکند

هر اختری از آنان هر شب خبر خواهد داد

ای مادران (مادران داغدار) ای مادران دست داده است

شورنده صف باید بست تا دل بترکد از دیو

(دیو اون روز جماران و امروز و رئیسی جلادش)

فریاد با هم فریاد

این آرزوی شاعر امروز در سراسر ایران تحقق پیدا کرده و رژیم و خامنه جلاد مجبور شده آخرین تیر ترکشش را برای کشتار هر چه بیشتر از مردم ایران و نابود کردن حصر و نصر ایران به کار بگیره او نهم جلاد ۶۷ رئیسی بی‌سواد و کشتارگر فقط اینه که در تمام این سال‌ها هرگز نتونسته رژیم با کشتار خواست و آرمان شهدای ۳۰هزار شهید سربدار تابستان ۶۷ را نابود کنه و از اون تاریخ تا امروز همواره دولتهای خارجی، رژیمهای حاکم بر دنیا همواره پشتیبان خمینی و خامنه‌ای بودند برای نابود کردن انقلاب در ایران برای نابود کردن هر ندای آزادیخواهی در ایران و بردن و بردنهای تمام دستمایه‌ها و سرمایه‌های ملت در ایران اما با همه این کشتارها از ۶۷ تا امروز رژیم و حامیان خارجیش نه تنها نتوانستند انقلاب را نابود کنند و سرمایه‌های سرفراز این ملت را به ذلت بکشانند بلکه امروز صدای در گلو خشکیده اون روز اون سربداران که البته صداشون بعداً بسیار بسیار رساتر در تمام دادخواهان سرزمین ایران بلند شد امروز کانونهای شورشی در سراسر ایران نماینده اون ها هستند. پرچم اون ها را به دست دارند و رژیم ایران را رژیم سفاک آخوندی را به پایان خودش به آستانه سرنگونی که به‌زودی سرنگون خواهد شد رساندند. ما در این جا جمع شدیم تا از دولتهای خارجی اونهایی که در سازمان ملل هستند اون‌هایی که در تمام این سال‌ها جز معدودی از افرادشون حامی مردم ایران نبودند این جلاد را در سازمان ملل اگر سازمان ملل هست نپذیرند و بلکه جلادی که باید محاکمه بشه جلادی که باید در تمام دنیا دادخواهانی پیدا بشن که این جلاد را محاکمه کنند نه رئیسی بلکه هم رئیسی و هم خامنه‌ای جلاد و به‌زودی انشاءالله این خواست سربداران ۶۷ تحقق خواهد یافت.

 

دکتر حمیدرضا طاهرزاده

با تعظیم و تکریم به روانهای پاک شهیدان سرفراز قهرمان که در سال۱۳۶۷ بر اساس فتوای جنایتکارانه خمینی دجال جانهای خود را فدیه راه آزادی مردم ایران کردند.

مجاهدان قهرمان و مبارزانی که براصول و پرنسیپهای مبارزاتی و انقلابی خود پای فشردند علی الخصوص شهیدان سرفراز و قهرمان مجاهد خلق که وقتی در مقابل این سؤال قرار گرفتند که آیا هم‌چنان برانداز هستی آیا هم‌چنان با سازمان مجاهدین و از رهبری مسعود رجوی حمایت می‌کنی و جانانه و سرفرازانه گفتند بله وبوسه زدند بر طنابهای دار.

هم‌چنان که چند روز گذشته ما شاهد بودیم یکی از دژخیمان همین رژیم همین موضوع را اعتراف کرد او صحبت از رافت خمینی می‌کرد او گفت زندانیان مجاهد را می‌آوردند در مقابل این سؤال قرار می‌دادند هم‌چنان براندازی؟ دشمن این رژیم هستی یا طرفدار مسعود؟

وانها با کمال ا افتخار می‌گفتند ماپیرو مسعود هستیم درود برمسعود رجوی و می‌رفتند به اتاقهای اعدام به‌قول او آنها را اعدام می‌کردند خوب من اینجا می‌خواهم این را بگم که این نام مسعود رجوی این نام فرخنده آزادیبخش و رهایی‌بخش چیست که واقعاً این همه دشمنان را به ترس و زبونی و خفت و خواری کشانده و می‌بینید که آنها بهیج وجه تحمل این نام را ندارند در حالی که عاشقان و دلدادگان اون می‌بینیم که دهها هزار بر طنابهای دار و تختهای شکنجه بوسه زدند مسعود رجوی کیست چیست که اینها این‌قدر از اون وحشت دارند.

مسعود رجوی نام فرخنده‌ای است که تجسم آرمان دیرینه مردم ایران برای انقلاب و آزادی نور پاک برامده از دل آرمانهای آزادیبخش مردم ایران او مبشر عشق و دوستی و برابری و آزادی و انسانیت ورافت و مهربانی ویک ایران اباد و آزاد هست خوب پس همین است که اگرهم ما واقعاً این پیام اونها را شنیدیم همین راه را انتخاب بکنیم. ادامه این راه ادامه را ه آزادیبخش مجاهدین برای آزادی ایران برای یک ایران اباد آزاد دمکراتیک.

خوب پس ما بایستی بر همین آرمانی که اینجا ما عکس تصاویر بیش از صدها تن از این یاران مجاهد سربداررا می‌بینیم. تجدید پیمان می‌کنیم خوب حالا بحث از چیست. بحث این است که رئیسی جنایتکار می‌خواهد به آمریکا برود. ماه گذشته یکی از این جنایتکاران که در جریان قتل‌عام نقشی فعال داشته حمید نوری به حبس ابد محکوم شد. آیا مقاومت ما و دادخواهی ما در اینجا به پایان یافته نه تا خامنه‌ای رئیسی و سایر جنایتکارانی که دست در خون مجاهدین دارند و آنها را به‌قتل رساندند تا اینها را ما به سزای اعمالشان نرسانیم ودر مقابل دادگاه تاریخ قرار ندهیم دمی از پای نخواهیم نشست.

بنابراین رئیسی که می‌خواهد به‌زعم خودش در سازمان ملل شرکت کند. این سازمان ملل جای او نیست.

بهیچ‌وجه من الوجوه این آمریکا نباید به این جنایتکار اجازه ورود بدهد. مایه ننگ برای سازمان ملل ومجموعه عمومی هفتادو هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد رٍئیسی اتفاقاً به‌خاطر جنایت علیه بشریت همین آمریکا اون را در لیست ممنوعه‌اش قرار داده اگرهم می‌خواهد وارد شود برود و در فرودگاه باید دستگیرشود و به مقامات قضایی و جنایی سپرده بشود.

پس ما اجازه نخواهیم داد ما این مبارزه را به پیش خواهیم برد وبا عزم جزم کانونهای شورشی دستان عاشق هر قهرمان مجاهدشورشی که می‌بینیم که این روزها مبارزه را به کجا رساندند و با شعله‌های بسیار درخشان

آسمان تیره و تار رژیم جنایتکار آخوندها را فروزان کردند با درود به آنها وبا درود به عزم جزم تمامی اشرف‌نشانها و مجاهدان سرفراز در اشرف۳ راه را ادامه خواهیم داد و به سرمنزل پیروزی زیر چترهمین رهبری مقاومت که به ان مفتخر و تا آخرین قطره خون در کنارشان خواهیم بود و در همین را ه خواهیم رفت ما یقینا این رژیم را زمین خواهیم زد و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان خواهیم برد درو د بر شما پیروز باشید.

 

عزیز پاک‌نژاد

آنچه که ما در اینجا انجام می‌دهیم آگاه کردن افکار عمومی از جنایتهای رژیمی است که ابعاد آن بر سراسر دنیا گسترده شده و این روزها در ترور سلمان رشدی و اقدامات این رژیم در صدمه زدن به مردم در اروپا و آمریکا و به‌طور خاص مقاماتی است که از مقاومت ایران و مبارزات مردم ایران حمایت کرده و می‌کنند خودش را نشان می‌دهد

بسیار مهم است که ما دائماْ خاطره این مردان و زنان را گرامی بداریم کسانی که تنها جرمشان این بود که در مقابل وحشی‌گری و اختناق نظام ولایت فقیه قیام کردند مهم این است که فریاد کنی که زندگی آنها برای ما معنی دارد و آن این‌که باید حقیقت روشن بشود و رژیم باید پاسخگو باشد تا هر زمان که طول بکشد این راه ادامه خواهد یافت

 

مادر ابراهیم پور

روی حرفم صحبتم به این مماشاتگران است. سی هزار بهترین فرزندان ما را رژیم کشت این دولتمردان سکوت کردند مماشات کردند با این رژیم صداشون در نیامد. گوششان کر بود. چشماشان کور بود ندیدند. ولی به رهبری مون ما افتخار می‌کنیم که نذاشت خون شهیدان پایمال بشه. انشاءالله به‌زودی انتقام شهیدان را می‌گیریم از خامنه‌ای و رئیسی.

چشم دشمن کور بشه. خامنه‌ای باید کور بشه. رئیسی باید کور بشه. که سازمان ما جهانی شده. رئیس‌جمهور ما جهانی شده. از تمام کشورها روسا پارلمانترها همه آمدند دیدن رئیس‌جمهور ما. کور بشه دشمن که نمیتونه ببینه.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a4c7a3f0-7450-4d65-a9d6-793bdae787fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات