728 x 90

برجام و فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه

برجام و فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه
برجام و فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه

روزنامه حکومتی رسالت روز پنجشنبه ۲۹ آبان نوشت: مشاوران بایدن متفق‌القول هستند که او باید به برجام باز گردد به این دلیل که «بتواند از ظرفیت‌های عضویت مجدد در برجام، از جمله توان فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

هم‌چنین با عدم رفع عملیاتی تحریم‌ها (در عین بازگشت ظاهری به برجام) زمینه را برای برگزاری مذاکرات موازی با مابر سر موضوعات منطقه‌یی و موشکی فراهم سازند.»