728 x 90

اوبربانك اتريش: قرارداد با رژيم ايران به‌دليل سخت‌گيري دولت آمريكا در زمينة تحريم‌ها، موفق نبوده است

اوبربانك اتريش
اوبربانك اتريش

به گزارش روزنامه دی‌پرسه اتریش 10 فروردین 97 ، به علت شکست برجام و تحریمها، رئیس اوبر بانک اتریش اعلام کرد معامله با رژیم ایران هنوز به ثمر نرسیده و پروژه‌های توافق شده برای سرمایه گذاری راه‌اندازی نشده‌اند.

وی اضافه کرد، تحریم های رژیم ایران توسط ایالات متحده. کارِ شرکت های غیر آمریکایی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.