728 x 90

زنان زندانی سیاسی در سپیدار اهواز: ۵۶سال فدا، ۵۶سال مقاومت و پایداری بر برادر مسعود و خواهر مریم مبارک باد

زندان سپیدار اهواز
زندان سپیدار اهواز

ما زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز، پنجاه و ششمین سالروز تأسیس سازمان محبوبمان یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران را به همه رزمندگان آزادی و کانون‌های شورشی تبریک می‌گوییم.

سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از نیم قرن است که با ایستادن در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ، از حق حاکمیت مردم ایران دفاع کرده و در مقابل غاصبان آن قدبرافراشته است. با فدا و می‌توان و باید، نشدها را شد کرده و حال در پنجاه و ششمین سال حیاتش می‌رود که سرنگونی این حکومت ننگین ضد مردم و ضددین را محقق کند و آزادی را به مردم و آبادی را به ایران‌زمین هدیه کند.

ما زنان زندانی سیاسی نیز با شما عهد بسته‌ایم که همگام و همراه تا سرنگونی حکومت ولایت فقیه و تحقق آزادی و آبادی مردم ایران از پا ننشینیم.

بی‌شک آینده از آن ما و مردم ماست.

سالگرد تأسیس سازمان را به مسئول اول سازمان خواهر گرامی‌مان زهرا مریخی تبریک می گوییم.

زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز

۱۳ شهریور۱۳۹۹